UA-125863451-2

Author Archives: Jan

Privacy van zorg in vertrouwde handen

Propria B.V. werkt voor haar facturering samen met Famed. Famed verzorgt de facturering, aanbieding van de facturen aan de zorgverzekeraar en Cliënten. Hieronder een artikel van Famed waarin uiteen wordt gezet hoe uw privacy door hen wordt gewaarborgd.

Bewezen betrouwbaar
Wij zijn, als enige factoringmaatschappij in de zorg, reeds meerdere aaneengesloten certificaatperioden (van drie jaar) zowel ISO 9001 als NEN 7510 gecertificeerd. Deze certificeringen garanderen dat de informatie die zorgaanbieders aan ons verstrekken op een zo veilig mogelijke wijze behandeld wordt. Bovendien bevestigen deze certificeringen dat wij een stabiele en betrouwbare partner zijn, waarbij kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging ‘goed geregeld’ zijn. Naast deze certificeringen beschikken we over een ISAE 3402 type II verklaring. Hiermee wordt de juiste beschrijving, opzet en effectieve werking van de beheersingsmaatregelen binnen onze processen en dienstverlening, over een langdurige periode onafhankelijk aangetoond.

Onno van den Brink, CEO: “Elke dag werken wij met het bewustzijn dat (persoons-)gegevens en overige informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd moeten worden. Om de vertrouwelijkheid, juistheid en beschikbaarheid van gegevens tijdens onze werkzaamheden te waarborgen, beschikken we over een dedicated Security Committee. Het Security Committee wordt gevormd door specialisten op het gebied van Legal, IT, Kwaliteit en Operations. Naast de onafhankelijke partijen die ons meerdere malen per jaar toetsen, reflecteren we ook zelf onze eigen processen en werkwijzen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Er wordt gekeken naar alle processen waarin informatie wordt uitgewisseld of opgeslagen. Het gaat dus veel verder dan alleen de beschikking over certificeringen. Juist dat houdt ons – elke dag opnieuw – scherp.”

“Van alle factoringmaatschappijen in de zorg is Famed reeds het langst zowel ISO 9001 als NEN 7510 gecertificeerd”

De ISO 9001 norm garandeert dat processen en bijbehorende kwaliteit goed gewaarborgd zijn. De NEN 7510 certificering toont aan dat er wordt voldaan aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Informatiebeveiliging in de hele keten: een vanzelfsprekendheid
Wij vinden het belangrijk dat samenwerkingspartners, net als wij, uiterst zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Om dit te waarborgen, zien wij het als vanzelfsprekend dat partners hun ‘kwaliteit’ aantonen middels noodzakelijke certificeringen. Met onze partners maken wij bovendien contractuele afspraken over hoe informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd zijn én blijven. Jaarlijks voert onze afdeling ‘Quality Assurance’ op locatie audits uit bij deze partners. Er wordt dan uitgebreid onderzocht of zij nog voldoen aan de eisen van hun certificeringen en de gemaakte contractuele afspraken.

“Wij doen er alles aan om de privacy en informatiebeveiliging in de declaratieketen te waarborgen. Van het adviseren van onze klanten, het maken en controleren van gemaakte afspraken met partners, het stimuleren van bewustzijn bij onze medewerkers tot aan het uitvoeren van penetratietesten op onze systemen. Alles maakt deel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Voor ons de standaard én het uitgangspunt bij de alledaagse bedrijfsvoering”, aldus Onno.

Nederlanders Vrezen delen medische gegevens

Nederlanders Vrezen delen medische gegevens

22 maart, 2016

Bij 45 procent van de ondervraagde deelnemers gaat de voorkeur ernaar uit om de medische gegevens zelf te beheren. Volgens Muileman vindt er een verschuiving in de markt plaats. Patiënten willen niet alleen, maar krijgen ook hun medisch gegevens in eigen beheer. Naar verwachting bepaalt de patiënt in de toekomst welke artsen toegang hebben tot hun gegevens. De productmanager denkt dat artsen op deze manier ook sneller tot actie over kunnen gaan. Dit heeft voor de patiënt én voor de arts een toegevoegde waarde.

Bron: Nationale Zorggids