Begeleiding / traject

Kennismaking

Wederzijds vertrouwen en een persoonlijke ‘klik’ tussen ons zijn essentieel. Een coachingstraject start daarom altijd met een geheel vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek, waarin we gezamenlijk jouw coachvraag verhelderen en waarin ik toelicht op welke wijze ik je van dienst kan zijn. Dit gesprek is voor jou direct een goede gelegenheid om mijn aanpak in de praktijk te ‘proeven’. Als jij en ik allebei ervaren dat de ‘klik’ er is, dan is dat een prima basis voor de start van een succesvol coachingstraject!

Contract

Als je ervoor kiest om bij mij een coachingstraject aan te gaan, dan leggen we dat vast in een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin het doel, de duur en de kosten van het coachingstraject helder omschreven worden. Daarnaast maken we een aantal praktische werkafspraken over de wijze van verslaglegging, het maken van huiswerkopdrachten en spreken we een aantal onderlinge gedragsregels af. Uitgangspunten voor elk coachingstraject zijn wederzijdse inspanningsverplichting, gelijkwaardigheid en respect.

Coachingsgesprekken

Mijn aanpak staat garant voor een kort, resultaatgericht coachingstraject. Afhankelijk van jouw coachvraag bestaat een coachingstraject uit maximaal zes coachingsgesprekken van gemiddeld anderhalf uur. De duur van het traject wordt tijdens het kennismakingsgesprek bepaald. In de periode tussen twee gesprekken ga je met je nieuwe inzichten in de praktijk aan de slag en maak je enkele ondersteunende huiswerkopdrachten, die we het eerstvolgende coachingsgesprek gezamenlijk bespreken.
Uitgangspunt is dat er geen standaardoplossingen zijn. Tijdens de coachingsgesprekken stem ik mijn aanpak dan ook volledig af op jouw problematiek. Je vindt in mij een klankbord, een betrokken buitenstaander zonder eigen belangen. Iemand die ‘een eindje met je mee loopt’ en die door actief luisteren, spiegelen, reflecteren en confronteren een bewustwordings- en veranderingsproces bij jou op gang brengt. Onmisbaar daarbij zijn openheid, vertrouwen, humor en koffie!

Evaluatie

Tijdens het coachingstraject houden jij en ik voortdurend zicht op de voortgang. Soms is er sprake van een andere opdrachtgever dan jijzelf, bijvoorbeeld jouw leidinggevende of een HRM- vertegenwoordiger van je werkgever. Indien deze opdrachtgever de wens heeft om op de hoogte te blijven van de vorderingen, kan afgesproken worden om halverwege het coachingstraject een tussentijdse evaluatie te houden. Daarin bekijken jij, de opdrachtgever en ik gezamenlijk wat de voortgang is en of het coachingstraject bijstelling behoeft. Na afloop van het traject vindt dan een eindevaluatie plaats, waarin de behaalde resultaten worden besproken en eventueel afspraken worden gemaakt welke acties je na het coachingstraject nog gaat oppakken.

De nieuwe jij!

Wat het coachingstraject jou specifiek oplevert hangt natuurlijk sterk af van jouw eigen coachvraag en de energie die jij in jouw coachingstraject steekt. In het algemeen levert een coachingstraject de volgende resultaten op:

  • Je gaat effectief functioneren
  • Je (her)vindt levens- en werkplezier
  • Je krijgt een helder, diepgaand inzicht in je drijfveren, waarden en overtuigingen
  • Je hebt zicht op de voor jou ideale werkomgeving en werkzaamheden
  • Je hebt het zelfvertrouwen én de energie om jouw eigen toekomst actief vorm te geven

Niet alleen voor jou levert een coachingstraject veel op, maar ook voor jouw werkgever:

  • Als je lekker in je vel zit, verzuim je weinig, mentaal noch fysiek
  • Je bent productief en werkt met bezieling en plezier
  • Je hebt meer tijd en aandacht voor de klant en een positieve uitstraling naar klanten toe
  • Jouw arbeidstevredenheid neemt toe en de kans op een burn-out vermindert

Kortom: coaching leidt tot een win-win situatie voor zowel jou als voor jouw werkgever!