Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst in zijn huidige vorm komt als volgt tot stand:

 • Na het maken van een afspraak krijgt u een bevestiging van deze afspraak met een link om u in het Elektronisch Patiënten Dossier verder in te schrijven.
 • Op grond van deze inschrijving wordt u per e-mail een Intakeformulier aangeboden.
 • Als u deze volledig heeft ingevuld en aangeboden zijn op dat moment de volgende gegevens vastgelegd:
  • Uw naam, adres, woonplaats, BSN,
  • Voorgeschiedenis:
  • Aanmeldingsklacht:
  • Aanleiding:
  • Hulpvraag:
  • Behandelmethodiek: Deze is op de site stap voor stap uitgelegd
  • Eerder geraadpleegde zorgverleners:
  • Verwijzing:
   • Verwijzer
   • Datum:
   • Discipline:
   • Reden:
  • Medicatiegebruik:
   • Worden er medicamenten gebruikt:
   • Zo ja, welke:
  • Middelengebruik:
  • Somathiek (Bijzonderheden):
  • Behandeling:
  • Kostenoverzicht
  • Privacy Overeenkomst: