Corona beleid

Corona beleid

Vanzelfsprekend geldt dat wij u graag verwelkomen als u geen Covid-19 gerelateerde gezondheidsklachten hebt. Om deze reden verzoeken wij u om de COVID gezondheidscheck in te vullen voorafgaand aan uw afspraak. Het invullen vergt circa 3 minuten van uw tijd.

U krijgt hiervoor een uitnodiging via DATEC namens Propria. En via de afspraakbevestiging.

Het invullen en aanbieden van deze Gezondheidscheck Coronavirus is verplicht.
Is de check niet ingevuld dan kan er géén face to face gesprek plaatsvinden.
Natuurlijk kan wel gekozen worden voor een telefonisch of video-consult.

De verantwoordelijkheid voor het invullen en aanbieden ligt bij de client.
Het is niet mogelijk om al de cliënten die dit niet gedaan hebben één of meerdere herinneringen te sturen.

De check zal minimaal 24 uur van tevoren worden aangeboden zodat u deze tijdig kunt invullen of kunt kiezen voor een alternatief.

Verder gelden de gebruikelijke regels voor verzetten of afzeggen van een afspraak.

In de gebouwen van Regus, alwaar de praktijk gevestigd is, is het dragen van een mondkapje verplicht.
In de praktijkruimte hoeft dit niet.

Met vriendelijke groet,
Jan Aukes

Hieronder treft u een voorbeeld van de vragenlijst.

Corona policy

It goes without saying that we are happy to welcome you if you do not have any Covid-19 related health problems. For this reason, we request that you complete the COVID health check prior to your appointment. Filling in takes approximately 3 minutes of your time.

You will receive an invitation for this via DATEC on behalf of Propria. And via the appointment confirmation.

Completing and submitting this Coronavirus Health Check is mandatory. If the check has not been completed, a face to face conversation cannot take place. Of course you can opt for a telephone or video consultation.

The responsibility for filling in and offering lies with the client. It is not possible to send one or more reminders to all clients who have not done this.

The check will be offered at least 24 hours in advance so that you can complete it in time or choose an alternative.

The usual rules for rescheduling or canceling an appointment also apply. In the buildings of Regus, where the practice is located, it is mandatory to wear a mouth mask. This is not necessary in the practice room.

Kind regards, Jan Aukes

Below you will find an example of the questionnaire.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 3 korte delen:Tot slot de vraag om contact op te nemen bij wijzigingen:

Statusoverzicht

In het statusoverzicht zie je de uitslag. In dit geval is er een afwijking. Verzet de afspraak!