Dringend hulp nodig?

Wat als ik dringend hulp nodig heb buiten kantooruren?

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat het onverwacht slechter met u gaat, waardoor u een dringend beroep moet doen op een zorgverlener. U kunt proberen uw behandelaar te bereiken op de dagen waarop we werken. Mocht er echter een acute situatie zijn, waarbij u bijvoorbeeld niet instaat voor u zelf, wendt u zich tot uw huisarts. Buiten kantooruren neemt u in dit geval contact op met de huisartsenpost (telefoon 0900-8880 in Nijmegen), raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen huisarts indien u in een andere regio woont).

Crisislijn

Als je aan zelfmoord denkt, kun je daar met een deskundige vrijwilliger over praten via de telefoon of chat (link: 113 Zelfmoord Preventie). Anoniem en vertrouwelijk. Het kan helpen om je gedachten te delen en je gepieker even te onderbreken. Je hoeft slechts je (zelfverzonnen) naam op te geven. Verder vragen we geen informatie van je.

Klik zonodig op: 113 niet bereikbaar? Wat kan ik doen?