UA-125863451-2

Effecten bij psychotherapie

Effecten bij psychotherapie

Lambert (1992) vat de factoren die de effecten bij psychotherapie voorspellen als volgt samen. Uiteraard is er op het wetenschappelijk onderzoek nog altijd veel af te dingen.

Toch geeft onderstaande opsomming een interessant beeld:

 • factoren die buiten de therapie staan: 40% (karakteristieke eigenschappen van de cliënt, diens leefwereld en het probleem) 
 • gemeenschappelijke therapiefactoren: 30 % (empathie, warmte, acceptatie, bemoediging) 
 • placebo-effecten: 15 % (verwachtingen, geloofwaardigheid van therapeut en therapie) 
 • therapeutische techniek: 15 % (de technieken en interventies volgens de therapeutische school)

Hoewel op het eerste gezicht schokkend en voor de verstokte monomethodisch werkende therapeut een gruwel, is deze uitkomst ook invoelbaar en daarmee vanzelfsprekend. Het draait immers niet om de verschillende werkwijzen, maar om de cliënt. Het is de cliënt die ‘iets doet’ met de aangereikte therapie. Namelijk er op reageren. Het doel is natuurlijk ‘beter worden’. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er in de psychotherapie een aantal ‘genezende ingrediënten’ zijn, die het ‘beter worden’ van de cliënt daadwerkelijk stimuleert.

De 8 genezende ingrediënten van psychotherapie zijn:

 • het beschikken over contact met iemand die naar je luistert
 • het wekken van hoop
 • expressie en catharsis
 • universaliteit
 • het geven van informatie
 • de correctie van opvattingen en gevoelens over het primaire gezin
 • het leren van de therapeut
 • het leren van alternatieve mogelijkheden

Uit: Droz, J.F. & Goldfried, M.R (1996). A critical evaluation of the state-of-the-art in psychotherapy outcome research. Psychotherapy, 33, 171-180.

Al die duizenden technieken en interventies uit al die honderden therapiestromingen en scholen zijn dus werkzaam omdat deze acht elementen in meer of mindere mate deel uitmaken van de behandeling. Er is dus klaarblijkelijk meer gemeen in de verschillende therapiescholen dan op het eerste oog waarneembaar. In de kern draait het steeds om een paar fundamentele veranderingsprincipes. Deze principes zijn gemeenschappelijk in de verschillende therapeutische stromingen, ook al legt elke school het accent weer anders.

Bron: Nederlandse Academie voor Psychotherapie