Ervaringen van cliënten en klanttevredenheid

Metingen klanttevredenheid

De klanttevredenheid wordt op diverse manieren onderzocht. Het is immers belangrijk te weten hoe de cliënt de therapie ervaren heeft. Dit kan op verschillende manieren inzichtelijk worden gemaakt:

Testimonials (Ervaringen van Cliënten)

In deze rubriek treft u de testimonials (Ervaringen van Cliënten) aan van cliënten. Zij schrijven over / aan Propria. over hoe zij de therapie hebben ervaren.

DIS

Het is wettelijk bepaald dat er anonieme informatie over u wordt doorgegeven aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Dat betekent dat ik uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie en diagnose doorgeef. Zowel uw naam als geboortedatum worden niet doorgegeven, dus het systeem weet niet dat deze gegevens bij u horen. Desondanks kunt u bezwaar hiertegen maken.

Vragenlijsten

Wanneer u in behandeling komt bij Propria B.V. zult u per email gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen over hoe het met u gaat. Uw zorgverzekeraar eist dit.

Het invullen van een vragenlijst (ROM) heeft echter ook een belangrijk voordeel voor de behandeling; we kunnen samen bekijken of u vooruitgaat. Mocht blijken dat uw klachten niet verminderen, dan kunnen we bespreken wat we kunnen veranderen om dit wel te bereiken. Ook de scores van uw vragenlijsten worden verplicht anoniem doorgegeven aan een databank, tenzij u expliciet aangeeft dit niet te willen.

Meetinstrumenten Routine Outcome Monitoring

Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Dit zijn vragenlijsten aangevuld met rapportages. Zowel cliënten en professionals vullen de meetinstrumenten in, dit zijn respectievelijk zelfrapportage – en beoordelingsmeetinstrumenten. Voor elk zorgdomein zijn er specifieke instrumenten ontwikkeld door testuitgevers. Lees meer over meetinstrumenten en vragenlijsten.

Inzicht voor behandelaar én cliënt

Zowel de behandelaren als de cliënten krijgen via terugkoppeling inzicht in het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten, kan de professional samen met de cliënt regelmatig de behandeling evalueren, bijsturen en waar mogelijk verbeteren.

ROM doelen

Routine outcome monitoring kan voor verschillende doelen gebruikt worden:

Routine Outcome Monitoring doelen

ROM en benchmarken

ROM wordt ook gebruikt om benchmarking mogelijk te maken. Hiervoor bestaan verschillende systemen. In 2011 werd in Nederland Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht door de koepels van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om benchmarken op landelijke schaal mogelijk te maken. Zorgaanbieders leveren maandelijks gegevens aan bij SBG en kunnen hun eigen “prestaties” (ROM-respons en gemiddelde uitkomst van de behandeling) vergelijken met het landelijk gemiddelde voor deelpopulaties van hun cliëntenbestand.

Client Quality index:

U treft hier ook aan de meting van de zorg. Hier wordt door de cliënt aan verschillende onderdelen van de zorg een rapportcijfer gegeven.

Deze zogenaamde Cliënt Quality index (CQ-index) komt tot stand middels de door de client ingevulde vragenlijsten.