Kwaliteitsmeting

Bij afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan te geven hoe ze de behandeling hebben ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de CQ-index, een vragenlijst die tevredenheid meet over de ontvangen behandeling.

Middels DATEC wordt sinds kort bij beëindiging van een traject een CQ-I ambulante zorg (Vrijgevestigde therapeuten) aan de cliënt aangeboden.

De waardering op grond van 39 respondenten is:

Schaal Score
Bejegening 9,60
Samen beslissen 8,8
Uitvoering behandeling 8,7
Rapportcijfer 8,3

Hoe de waardering tot stand komt per vraag

Vragen
Bejegening 01 t/m 02 = maximaal 50 punten
Contact (Losse ervaringsvraag) 03 = maximaal 25 punten
Samen beslissen 04 t/m 07 = maximaal 100 punten
Uitvoering behandeling 09 t/m 10 = maximaal 50 punten

Vragenlijst

Weging per vraag en de vraag Schaal / Type vraag Antwoordcategorieën Van links naar rechts steeds 5 punten erbij
1 Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? Bejegening nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
2 Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? Bejegening nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
3 Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per e-mail, of anderszins) Losse ervaringsvraag nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
4 Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
5 Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
6 Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
7 Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
8 Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Losse ervaringsvraag nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
9 Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Uitvoering behandeling nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
10 Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Uitvoering behandeling nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? Losse ervaringsvraag nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing
12 Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken? Bejegening nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing (geen lijsten ingevuld)
13 Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een Score van 0 tot 10, waarbij een 0 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’. Bejegening cijfer van 0 (heel erg slecht) t/m 10 (uitstekend)