Kwaliteitsmeting

Bij afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan te geven hoe ze de behandeling hebben ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de CQ-index, een vragenlijst die tevredenheid meet over de ontvangen behandeling.

Middels DATEC wordt sinds kort bij beëindiging van een traject een CQ-I ambulante zorg (Vrijgevestigde therapeuten) aan de cliënt aangeboden.

De waardering op grond van 39 respondenten is:

SchaalScore
Bejegening9,60
Samen beslissen8,8
Uitvoering behandeling8,7
Rapportcijfer8,3

Hoe de waardering tot stand komt per vraag

Vragen
Bejegening01 t/m 02 = maximaal 50 punten
Contact (Losse ervaringsvraag)03 = maximaal 25 punten
Samen beslissen04 t/m 07 = maximaal 100 punten
Uitvoering behandeling09 t/m 10 = maximaal 50 punten

Vragenlijst

Weging per vraag en de vraag Schaal / Type vraagAntwoordcategorieën Van links naar rechts steeds 5 punten erbij
1Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen?Bejegeningnooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
2Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?Bejegeningnooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
3Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per e-mail, of anderszins)Losse ervaringsvraagnooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
4Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn?Samen beslissennee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
5Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten?Samen beslissennee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
6Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen?Samen beslissennee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
7Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?Samen beslissennee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
8Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling?Losse ervaringsvraagnee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
9Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest?Uitvoering behandelingnee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
10Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?Uitvoering behandelingnee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
11Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt?Losse ervaringsvraagnee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing
12Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?Bejegeningnee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing (geen lijsten ingevuld)
13Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een Score van 0 tot 10, waarbij een 0 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’.Bejegeningcijfer van 0 (heel erg slecht) t/m 10 (uitstekend)