Kwaliteitsmeting

Bij afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan te geven hoe ze de behandeling hebben ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de CQ-index, een vragenlijst die tevredenheid meet over de ontvangen behandeling.

Middels DATEC wordt sinds kort bij beëindiging van een traject een CQ-I ambulante zorg (Vrijgevestigde therapeuten) aan de cliënt aangeboden.

De waardering op grond van 27 respondenten is:

Schaal Score
Bejegening 9,8
Informatie behandeling 8,6
Samen beslissen 9,2
Uitvoering behandeling 8,8
Rapportcijfer 8,7

Bekijk hier de volledige meting.

Hoe de waardering tot stand komt per vraag

Vragen
Bejegening 01 t/m 02 = maximaal 50 punten
Contact (Losse ervaringsvraag) 03 = maximaal 25 punten
Samen beslissen 04 t/m 07 = maximaal 100 punten
Uitvoering behandeling 09 t/m 10 = maximaal 50 punten

Vragenlijst

Weging per vraag en de vraag Schaal / Type vraag Antwoordcategorieën Van links naar rechts steeds 5 punten erbij
1 Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen? Bejegening nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
2 Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? Bejegening nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
3 Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar(s)? (telefonisch, per e-mail, of anderszins) Losse ervaringsvraag nooit-soms-regelmatig-meestal-altijd
4 Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
5 Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
6 Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
7 Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling? Samen beslissen nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
8 Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Losse ervaringsvraag nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
9 Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Uitvoering behandeling nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
10 Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Uitvoering behandeling nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal
11 Heeft u informatie gekregen over de eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die u gebruikt? Losse ervaringsvraag nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing
12 Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken? Bejegening nee, helemaal niet- een beetje-deels-grotendeels-ja, helemaal- niet van toepassing (geen lijsten ingevuld)
13 Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een Score van 0 tot 10, waarbij een 0 ‘heel erg slecht’ betekent en een 10 ‘uitstekend’. Bejegening cijfer van 0 (heel erg slecht) t/m 10 (uitstekend)