Relatie

Gedragsverandering
6 van de 10 Nederlanders veranderen wel eens zijn of haar eigen gedrag om te kijken of dat de relatie kan verbeteren.

Ergernissen
Ergernissen is relatie-issue nummer één in Nederland.

Werken aan een relatie
95% van de Nederlanders is het er mee eens dat je moet werken aan een relatie.

Hulp zoeken
50% van de Nederlanders zou actief hulp gaan zoeken bij problemen in hun relatie, waar zij samen niet uitkomen.

Taboe
Voor ruim 1 op de 10 Nederlanders is het een taboe om over de moeilijkheden in je relatie te praten. 1 op de 4 Nederlanders vindt het vreemd als mensen met vrienden praten over de negatieve kanten van hun relatie.

Bron: Rapport Kor-relatie-monitor, onderzoek in opdracht van Korrelatie door Synovate, mei 2009

Waarom u problemen niet moet verbergen

Als u merkt dat sommige problemen niet bespreekbaar zijn kunt u zich alleen voelen en niet serieus genomen. Omdat u er niet over kunt praten, kan het zijn dat het probleem alsmaar groter voor u wordt. Het gaat een negatief effect krijgen op u en uw relatie.

Problemen die niet besproken mogen/kunnen worden en die blijven voortbestaan kunnen u een gevoel van onmacht geven. U draait alsmaar in hetzelfde gedachtekringetje rond. Doordat u er niet uitkomt, kunt u zich gevangen voelen. U kunt in de put raken en het als uitzichtloos ervaren. Wat weer tot gevolg kan hebben dat u zich depressief gaat voelen.

Als problemen niet bespreekbaar zijn, kunnen negatieve gevoelens zich als een olievlek verspreiden. Het kan ook andere gevoelens negatief beïnvloeden en maken dat u niet meer open kan reageren.

Relatieproblemen die onbesproken blijven, kunnen onderhuids een eigen leven gaan leiden. Het kan invloed hebben op uw houding ten opzichte van uw partner. Als problemen absoluut niet bespreekbaar zijn, kan verwijdering of een breuk het gevolg zijn.

Waarom u problemen het beste wel kunt bespreken

Door het bespreken van uw relatieproblemen komt u weer op één lijn met uw partner. Dit brengt een positieve ontwikkeling op gang en het voorkomt strubbelingen en onprettige momenten.

Een probleem ter sprake brengen maakt het acceptabeler en/of aanvaardbaarder. Dit is helemaal het geval wanneer u er een goede oplossing voor vindt.

Het bespreken van uw problemen leidt tot meer vertrouwen in elkaar. Het gevolg hiervan kan zijn dat u in de toekomst beter met elkaar praat over datgene wat u belangrijk vindt.

Bedenk dat uw partner met dezelfde of misschien andere problemen kan zitten. Het ter sprake brengen van uw problemen zorgt ervoor dat zijn of haar problemen ook besproken worden.