Zakelijk

Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag

Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je die kosten drukken of voorkomen? Dat lees je in dit artikel.

Burnout bij je personeel? Klik hier
Wat moet je regelen bij ziek personeel? Klik hier

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

 • Loondoorbetaling 153 euro
 • Kosten vervanging 146 euro
 • Verlies productie/dienst 43 euro
 • Kosten arbodienstverlening 60 euro
 • Verzuimbegeleiding 7,50 euro
 • Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Bereken je kosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Je kunt de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl.

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties e.a.). In dat geval kun je het loon van je werknemer declareren bij het UWV. Maar in de meeste gevallen zul je zelf het loon van een zieke werknemer moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) ben je verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid minimaal 70 procent van het loon uit te betalen. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, moet je dit in ieder geval het eerste jaar (52 weken) aanvullen tot het minimumloon.

Afhankelijk van CAO

In een CAO kan ook vastgelegd zijn dat je meer moet betalen dan 70 procent. In veel CAO’s staat vast dat er in de eerste twee jaar in totaal 70 procent van het loon over 24 maanden wordt uitbetaald. In het regeerakkoord van 2017 zijn plannen gemaakt om deze periode terug te brengen naar één jaar. Op grond van de CAO zijn er ook een aantal loonelementen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid. Denk aan:

 • Pensioenlasten
 • Vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden.
 • Vakantiebijslag die werkgever meestal (onverplicht) uitbetaald
 • Structurele provisie
 • Auto van de zaak
 • Structureel overwerk
 • Gratificaties

Re-integratie:

Een onderneming heeft dus alle reden om een zieke werkgever een steuntje in de rug te geven bij diens terugkeer op de werkvloer.

Hiervoor is vaak coaching en/of therapie de aangewezen manier om de werknemer naar de werkvloer terug te begeleiden.

De kosten die hieruit ontstaan zijn doorgaans niet te dragen door de zieke werknemer., zeker niet als je bedenkt dat hij terugvalt naar 70% van diens loon terwijl de kosten van het leven gewoon doorgaan.

De Proprium Groep voorziet in begeleiding naar de werkvloer in afstemming met de ARBO en werkgever.

Voorkomen is beter dan genezen

65 procent van het ziekteverzuim in Nederland is psychisch. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kun je voorkomen op de werkvloer. Lees 7 tips om psychisch en lichamelijk ziekteverzuim te beperken.

(Bronnen: CPB, CBS, Veerkrachtig, Elsenaar, Claris)

Klik hier voor klantervaringen.