Doorverwijzing

Indien er een wachttijd is dan zal de cliënt worden doorverwezen. Dit zal worden gedaan in overleg met de cliënt.

Deze is immers de aangewezen persoon om voor zichzelf te bepalen of de actuele wachttijd acceptabel is.

De keuze voor het al dan niet verwijzen ligt altijd bij de cliënt.