UA-125863451-2

Klanttevredenheid in 2018

Klanttevredenheid 2018:

Bij afsluiting van de behandeling worden cliënten gevraagd aan te geven hoe ze de behandeling hebben ervaren. Dit wordt gedaan aan de hand van de CQ-index, een vragenlijst die tevredenheid meet over de ontvangen behandeling.

Middels DATEC word sinds kort bij beëindiging van een traject een CQ-I ambulante zorg (Vrijgevestigde therapeuten) aan de cliënt aangeboden.

De waardering op grond van 20 respondenten is:

Schaal Score
Bejegening 09,75
Samen beslissen 17,6
Uitvoering behandeling 8,6
Rapportcijfer 8,2