Vergoeding kosten therapie

Niet alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd maar dat sluit een dekking vanuit het basispakket niet uit.

Belangrijk is om na te gaan hoe de therapeut is opgeleid en bij welke beroepsvereniging of koepelorgaan deze is aangesloten.

Ook het AGB nummer van de therapeut is belangrijk om met uw verzekering te communiceren over de dekking van de therapie. Naast uw verzekering zijn er ook andere bronnen die u informatie kunnen verschaffen over de dekking van een consult. Dit zijn:

Betaling kosten therapie

U krijgt een factuur via Famed.

  • U heeft 30 dagen de tijd om deze nota te voldoen
  • Klopt er iets niet of is op tijd betalen een probleem; log dan met uw factuurnummer in op Famed.nl en zoek contact om e.e.a. tijdig aan te kaarten.

Wellicht heeft u een andere of uitgebreidere dekking voor de vergoeding in de aanvullende zorg op grond van het lidmaatschap van de volgende (koepel) organisatie(s) waarbij uw zorgverlener is aangesloten.

U kunt zoeken op naam van de therapeut (Dhr. J. Aukes) of op naam van de praktijk (Propria). U zult de ene keer onder de naam therapeut succesvol kunnen zoeken en de andere keer onder de naam van de praktijk.

  • Een opsomming van verzekeraars treft u op de pagina ‘Wordt uw zorg vergoed’.
  • De depressie preventie-therapieën worden door sommige verzekeraars vergoed.

Verdere mogelijkheden om vergoedingen te verkrijgen:

  • Via je werkgever (sommige werkgevers zijn hier ook voor verzekerd)
  • Via het UWV, via het Centrum Indicatiestelling Zorg, zie www.ciz.nl
  • Via een Persoons Gebonden Budget, zie www.pgb.nl of via studiefondsen