Vergoeding vanuit het basispakket

Met verwijzing van de huisarts

Propia biedt zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Deze is gericht op kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen.

De Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. De twee belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn dat u een verwijzing heeft ontvangen van uw huisarts, en dat we bij het eerste gesprek een diagnose kunnen stellen.

Propria heeft géén contracten met zorgverzekeraars en wordt daarom vergoed middels de tarieven die gelden voor niet gecontracteerde zorg.

Menzis Anderzorg, HEMA, PMA
Achmea Zilveren Kruis, FBTO, Avero, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, Ziezo, Ik!, Youcare, De Friesland
CZ CZ direct, OHRA, Delta Lloyd
VGZ Univé, ZEKUR, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC, De Goudse, United Consumers, IZA Cura
Multizorg….. ONVZ, VVAA, PNO Zorg, Salland, Holland Zorg, Zorg Direct, Eno, Zorg en Zekerheid!! Aevitae, IAK
DSW Stad Holland, ASR, Ditzo, De Amersfoortse, In Twente

Een uitzondering geldt voor cliënten van de Achmea groep. Voor hen is bij Propria helemaal géén vergoeding vanuit het basispakket mogelijk.

Houdt u in alle gevallen rekening met uw wettelijk verplichte eigen risico van minimaal 385 euro.

Wanneer u een Selectief Polis hebt bij VGZ (Bewuzt Basis, Gewoon ZEKUR zorg of Univé Selectief polis), wordt slechts een deel van uw traject vergoed. U zult dan een eigen bijdrage hebben.

Gedeclareerde kosten bij uw verzekeraar voor uw behandeling.

Product Gemiddeld aantal minuten * Indicatie prijs **
Intensief 750 €  1200,00
Kort 300 €    440,00
Middel 495 €    740,00
Onvolledig traject Maximaal 120 €    180,00

* Het aantal minuten is de optelsom van directe tijd (face-to-face, telefonisch, email) en indirecte tijd
(inschrijven, rapportage, uitnodigen voor vragenlijsten, inlezen en uitschrijven per sessie, verslaglegging aan de huisarts, etc.).
** De genoemde prijs is een grove indicatie. Het precieze bedrag is afhankelijk van het tarief dat uw zorgverzekeraar voor deze praktijk hanteert.

Zonder verwijzing van de huisarts

Wilt u vanwege privacyoverwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan.

No-show beleid

Propria hanteert een no-show beleid. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak heeft gemaakt, maar u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet afzegt, u daar ongeacht de reden van de afzegging of niet verschijnen een rekening voor krijgt. De kosten van het te laat (of niet) afzeggen van een gesprek zijn 85 euro en kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.