Informatie verstrekking WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook onze/ mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum WKKGZ-registratie) 2017 is onze/ mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/ mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/ mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/ mij
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/ bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.