Quasir

Het onafhankelijk perspectief

“Niet oordelen, maar luisteren en analyseren. Betrokken, maar ongebonden. Respectvol en discreet. En vooral: oplossingsgericht. Dat is de meerwaarde van het onafhankelijk perspectief.”

De kracht van onafhankelijkheid

Bij klachtenbemiddeling wordt in goed overleg gezocht naar oplossingen, die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Er wordt geen oordeel over de klacht gegeven; het accent ligt op het vinden van werkbare en toekomstgerichte oplossingen. De klachtenbemiddelaar, cliëntvertrouwenspersoon is bij Quasir in dienst en niet bij de zorginstelling zelf.

De collega’s bij Quasir hebben regelmatig overleg, waarbij onafhankelijk opereren het focuspunt is. Hij functioneert onafhankelijk van de organisatie, waarvoor hij klachten bemiddelt. Er zijn geen formele banden met de cliëntenraad of de klachtencommissie. Alleen zo kan er sprake zijn van een vertrouwenspositie ten opzichte van zowel de cliënt als de dienstverlener.

De klachtenbemiddelaar bemiddelt ingeval van klachten, houdt rekening met gevoelens van afhankelijkheid van de cliënt ten aanzien van de zorginstelling of zorgverlener, leert de organisatie hoe met klachten om te gaan, registreert, stelt overzichten op en biedt inzicht aan de organisatie en geeft invulling aan het klachtenmanagement.