Aanmelding

Eerste aanmelding

Als u langs telefonisch, dan wel schriftelijk contact meteen bij Propria uitkomt dan begint meteen aan de telefoon de eerste inventarisatie van uw zorgvraag en eventuele andere vragen die u heeft.

Het kan ook zijn dat u eerst bij onze samenwerkingspartner PsyNed contact zoekt. Hier zult u geduldig door een psycholoog of psycholoog in opleiding te woord worden gestaan en worden eveneens uw vragen beantwoord en met u samen besproken wat uw hulpvraag is.

Wachttijd

Als er al een wachttijd is dan is die maximaal één week.

Duur van het traject

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Er wordt kortdurende therapie (5 – 15 gesprekken) geboden. In overleg kan het aantal bijeenkomsten uitgebreid worden.

Eerste afspraak

Het eerste face to face gesprek heeft tot doel de klacht/het probleem helder krijgen en duidelijk te krijgen wat het doel van de therapie is. De klacht wordt duidelijk afgebakend tot een begrensd probleemgebied. In de tweede en derde sessies vindt een verdere verkenning van de problematiek plaats en wordt een begin gemaakt met de behandeling. Tijdens één van deze sessies wordt de voorlopige diagnose en het behandelplan besproken en de behandelovereenkomst getekend (Voorbeeld op de site).

Kijk a.u.b. goed naar het voorbeeld behandelovereenkomst. Hier staat veel voor u belangrijke informatie en het bereidt u voor op de vragen in het eerste face-to-face gesprek.

Afspraak maken