Behandelfase

Verschillende behandelmethodes

Tijdens de behandelfase wordt uitgegaan van situaties en gebeurtenissen in het hier en nu die onbehagen oproepen. De cliënt wordt geconfronteerd met de symptomen, de oplossingen en de blokkades. De cliënt leert het in het bewustzijn toelaten van gevoelens en emoties en oude patronen eventueel loslaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende (combinaties van) behandelmethoden zoals: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, verbetering van het communicatiesysteem, actieve imaginatie (werken met innerlijke beelden).

Coping Strategieën

Oude patronen kunnen ook coping strategieën zijn, het denken over hoe de situatie op te lossen: “wat doe ik met de situatie, of hoe los ik het probleem op?”. Afhankelijk van de persoonlijkheid en de karaktertrekken van de betrokken persoon ontwikkelt zich een hele coping stijl of coping strategie. Coping is “omgaan met iets of opgewassen zijn tegen iets”. Deze term wordt gebruikt als er gesproken wordt van het omgaan met problemen of stress. Het effectief behandelen van stress is van groot belang, want op lange termijn kan het leiden tot ziektes, depressie of burn-out. Coping strategieën zijn een belangrijk aandachtsgebied binnen de therapie. U wilt immers niet weer in dezelfde kuil stappen.

Behandelvormen

Er wordt ook gewerkt met de hierboven reeds genoemde behandelvormen: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, verbetering van het communicatiesysteem, actieve imaginatie (werken met innerlijke beelden).

Er wordt ook gewerkt met EHealth modules. Hier zijn veel visies op. Propria heeft gekozen voor EHealth als aanvulling op de therapie. Een andere bekende EHealth is Skypegesprekken. Propria is hier niet voor om een aantal redenen.

U praat met uw mond én met uw lichaam.

Beiden zijn belangrijke informatiebronnen voor de therapeut.

Bij Skype valt uw lichaamstaal weg, reden waarom voor Propria deze vorm gecontra-indiceerd is.

Propria kan u niet garanderen dat anderen niet ‘meekijken’, kan uw privacy niet garanderen bij deze (of andere, vergelijkbare) vorm(en) van communicatie via het Internet.

De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens is niet positief over deze manier van therapie.

Voortgang

Na de intake wordt er een behandelvoorstel gedaan waarin de doelen en de werkwijze worden benoemd. Ook de frequentie van evaluatie wordt dan afgesproken met de cliënt. Mondeling wordt het belang van een goede communicatie ook besproken waarbij de cliënt uitdrukkelijk wordt uitgenodigd hier aan bij te dragen.

Evaluaties

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten ten behoeve van evaluaties. Minimaal door begin- en eindmeting. Verder zoals afgesproken in de behandelovereenkomst. De tevredenheid wordt gemeten door dit een onderdeel van het evaluatiegesprek te maken en expliciet uit te nodigen dit bespreekbaar te maken.

Extra afspraak

Mocht u een terugval hebben dan is het mogelijk om snel een extra afspraak te hebben. U belt naar de praktijk (024-789 077 6) en krijgt een telefoniste aan de lijn die u snel in contact kan brengen met uw therapeut voor een afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u ook rechtstreeks bellen (070-221 262 0) naar Propria.

Propria werkt ook samen met PsyNed. Als de nood heel erg hoog is belt u naar (085-401 472 0). U krijgt dan meteen een psycholoog of psycholoog in opleiding aan de lijn waar u in alle rust uw verhaal kwijt kunt. Uiteindelijk zorgen zij voor een afspraak bij Propria of, indien dit niet kan door ziekte of vakantie, bij één van de bijna 300 andere therapeuten die aangesloten zijn.

Er is ook een waarnemingsovereenkomst met diverse therapeuten. Voor de regio Nijmegen is dit Wilbert Derks (Zie ook onder therapeuten).

Verder kunt u ook terecht bij de Huisartsenpost in uw omgeving.