Na de behandeling

Nazorg

Bovengenoemde zaken zijn natuurlijk ook op u van toepassing na afronding van het behandeltraject. Maakt u gebruik van EHealth dan heeft u tot een half jaar na einde behandeltraject toegang.

Na beëindiging behandeltraject

  • Er kan eventueel met u een zogenoemd signaleringsplan worden opgesteld waarin signalen en bijpassende coping op één A4’tje zijn vervat,
  • Er wordt met u ook stilgestaan bij signalen die een terugval aankondigen en hoe u hier mee om kunt gaan (Coping).
  • Na beëindiging van het traject vindt er een evaluatie plaats en wordt u ook (anoniem) schriftelijk een vragenlijst aangeboden.
  • Uw gegevens worden, conform wettelijke bepalingen, vijftien jaar bewaard.
  • Echter; u kunt ook een schriftelijk verzoek doen de gegevens te laten vernietigen. Propria heeft hiervoor een standaard formulier waarop ook wordt uitgelegd wanneer en onder welke voorwaarden dit kan, wanneer absoluut niet en wanneer het niet verstandig zou zijn.