Hypnotherapie is een vorm van integratieve psychotherapie

Hypnotherapie als vorm van integratieve psychotherapie

Hypnotherapie is een vorm van integratieve psychotherapie, voortgekomen uit en gebruikmakend van diverse psychologische stromingen en psychotherapeutische benaderingswijzen.

Hypnotherapeuten bekijken problemen van cliënten vanuit verschillende invalshoeken: het psychodynamisch model, het medisch model, het communicatiemodel, het leermodel, het stressmodel en het transpersoonlijk model. Aan de hand van deze verklaringsmodellen wordt een op de individuele cliënt afgestemde therapie samengesteld.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van trance, hetgeen werken op onbewuste(re) niveaus mogelijk maakt.

De meeste psychotherapieën maken gebruik van werken op bewust niveau en trachten op dit niveau ook veranderingen te bewerkstelligen. Hypnotherapie claimt juist de weerstanden op het bewuste niveau te omzeilen en te manipuleren (in trance worden namelijk andere hersendelen gebruikt dan op bewust niveau) om rechtstreeks een reorganisatie op onbewust niveau mogelijk te maken.

Direct naar de bron van het probleem en het ter plekke aanpakken: de lading verminderen, veranderen, het probleem totaal oplossen of er op een andere wijze mee leren omgaan.