Integratieve psychotherapie: voor wie?

Baat bij kortdurende protocollaire behandeling

In veel instellingen bestaat integratieve psychotherapie tegenwoordig uit een kortdurende protocollaire behandeling. Dat wil zeggen dat er een standaard kant en klare behandeling is voor alle mensen met ongeveer hetzelfde probleem.

Uit onderzoek is gebleken dat deze protocollaire behandelingen voor veel mensen, in ieder geval op korte termijn, goed kunnen werken.

Behandeling op maat

Er zijn echter mensen die gebaat zijn bij een behandeling die meer is aangepast aan hun persoonlijke problematiek.

De integratieve psychotherapie van Propria is een dergelijke behandeling.

Integratieve psychotherapie van Propria

In de integratieve psychotherapie van Propria staan de volgende vragen centraal:

  • Wat voor iemand bent u?
  • Hoe kijkt u tegen uw klachten en situatie aan?
  • Wat wilt u veranderen en bereiken met psychotherapie?
  • Wat zijn bij uw klachten de behandelmogelijkheden?

Afhankelijk hiervan wordt samen met u een behandelplan gemaakt. Daarin kunt u dus zelf aangeven waar u aan wilt werken. U wilt bijvoorbeeld enkel van bepaalde klachten af of u wilt zich juist meer bewust worden van het ontstaan van uw klachten en waar het verband mee houdt. Hierin kan in de loop van de behandeling ook een verschuiving plaats vinden.