Integratieve psychotherapie: wie niet?

Voor psychiatrische indicaties moet ik je dan ook doorverwijzen naar een specialist op dat betreffende vlak.

Het gaat dan om:

  • Verslavingsproblematiek
  • Psychotische klachten
  • Dissociatieve klachten
  • Ernstig ondergewicht
  • Suïcidaliteit
  • Zelfbeschadiging