Integratieve therapie: voor wie?

Is Integratieve Therapie voor u geschikt?

Op zich is Integratieve Therapie een methodiek die op vrijwel iedereen toepasbaar is. Er zijn echter wel omstandigheden die misschien wat meer tijd en aandacht vragen.

U kunt dan denken aan een leeftijd beneden de dertig jaar of omdat u misschien nog thuis bij uw ouders woont. Vaak is de afweer dan nog zo actief dat het moeilijker is om deze los te laten.

Ook een diagnose als borderline of DIS vraagt om flexibiliteit en specifieke deskundigheid van de therapeut, alsook om het besef dat er sprake is van een ernstig belaste voorgeschiedenis en er dus meer tijd en zorg nodig is.

In het algemeen komen deze of andere specifieke omstandigheden binnen de intake uitgebreid aan de orde en wordt samen met u gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Maar hoe weet u nou of de problemen waar u mee kampt, in persoonlijke, relationele en/of werksfeer, toe te schrijven zijn aan de gevolgen van uw persoonlijke geschiedenis? En of Integratieve Therapie dus van betekenis zou kunnen zijn voor u? Het antwoord op deze vraag is tweeledig:

 • Als u last heeft van oude, inmiddels destructieve overlevingspatronen (afweren) en/of
 • Als u last hebt van pijnlijke, terugkerende gevoelens of overtuigingen die eigenlijk voortkomen uit uw “kindbewustzijn” oftewel dat deel van uw bewustzijn waar oude, onverwerkte gevoelens, behoeften en waarheden zitten opgeslagen

Om de herkenning te vergemakkelijken geven we hieronder ruimschoots voorbeelden van beide mogelijkheden

Voorbeelden van belastende overlevingssystemen

 • Angst
 • Verkramping
 • Spanning of nervositeit
 • Fobieën
 • Spierpijn
 • Hyperventilatie
 • Hoofdpijn/migraine
 • Overspannenheid
 • Depressie
 • Passiefheid
 • Lusteloosheid
 • Schuld- en schaamtegevoelens
 • Negatieve denkbeelden over jezelf (ik ben slecht, ik doe het nooit goed, ik kan het allemaal niet aan)
 • Piekeren/malen
 • Dwanggedachten
 • Obsessies
 • Opgefoktheid
 • Veelvuldig fantaseren of dromen
 • Aangepast gedrag vertonen
 • Onrust
 • Te veel op anderen gericht zijn
 • Niet weten wie je bent of wat je wilt
 • Ontkennen eigen behoeften
 • Slaapproblemen
 • Boosheid
 • Agressie
 • Conflicten vermijden of juist opzoeken
 • Je onzichtbaar opstellen
 • Superioriteitsgevoelens
 • Achterdocht en wantrouwen
 • Jaloezie
 • Weinig gevoelens ervaren
 • Niet in contact staan met je lichaam
 • Geen passie
 • Geen verbinding ervaren
 • Weinig enthousiasme of begeestering ervaren
 • Vermijdingsgedrag
 • Eetproblemen
 • Je hart sluiten
 • In je hoofd wonen

Voorbeelden van oude, belastende gevoelens

 • Eenzaamheid
 • Machteloosheid
 • Hulpeloosheid
 • Afhankelijkheid
 • Wanhoop
 • Leegte
 • Zinloosheid
 • Uitzichtloosheid
 • Je in de steek gelaten voelen
 • Je afgewezen voelen
 • Het gevoel gevangen te zitten, geen keuzes te hebben
 • Je verloren voelen

Voorbeelden van oude, belastende overtuigingen

 • Niemand houdt van mij
 • Iedereen vindt mij raar
 • Niemand zit op mij te wachten
 • Het zal altijd zo blijven
 • Dit houdt nooit op